Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Zabudowa na posesji przy ul. Ordona 23 (dawne garaże Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), widok od strony ul. Wolskiej.
    W tle z blok mieszkalny przy ul. Kasprzaka 96 i budynek Varsovia Apartamenty."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2