Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Zabudowania dawnego Domu Słowa Polskiego, widok w kierunku ul. Towarowej. W tle widoczne fragmenty budynków: przy ul. Towarowej 7A oraz jednego z budynków osiedla 19. Dzielnica."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2