Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Zabudowania dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich, obecnie teren Muzeum Powstania Warszawskiego - widok z ul. Przyokopowej na ul. Grzybowską.
    Po lewej stronie widoczne fragmenty kamienic przy ul. Grzybowskiej 90A i 90, a w tle biurowiec Warsaw Trade Tower."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2