Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Zachodnia ściana nieistniejącej już przedwojennej kamienicy przy ul. Pańskiej 112, widok z Ronda Daszyńskiego (kamienica została wyburzona w lutym 2013 r.).
    Widoczny fragment muralu Grupy Twożywo "jeszcze świadomy", namalowanego w lipcu 2008 r."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2