Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Zespół budynków zakładów farmaceutycznych Polfa Warszawa. Widok z ul. Karolkowej. Po lewej stronie widoczny przedwojenny budynek fabryczno-biurowy dawnej fabryki "Mgr Klawe"."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2