Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Wolskiej 27/29"
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2