Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Zrujnowany budynek przy ul. Jana Olbrachta 22, widok od frontu. Z lewej strony ściana boczna budynku przy Jana Olbrachta 24. W tle po prawej stronie widoczne przedszkole nr 273, a za nim blok mieszkalny przy ul. Okocimskiej."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2