Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Zrujnowany budynek przy ul. Jana Olbrachta 22, widok od tyłu. Z prawej strony fragment budynku przy Jana Olbrachta 24."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2